Alfred van de
W E Y E R

Buch

Universiteit te Leuven
Verzameling van de School voor Politieke en
Sociale Wetenschappen, no 149

DE RELIGIEUSE PRACTIJK
IN EEN BRABANTSE
INDUSTRIESTAD

Een sociografisch onderzoek in Tilburg

Alfred van de Weyer O.F.M. CAP.
Locentiaat in de Politieke en Sociele Wetenschappen

siehe auch:
Das Experiment

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 24. Februar 2011